საქართველოს ქალაქები, სადაც ხდება მისი მიწოდება Zdorov